Obres de reforma d'edifici existent a la plaça Major de Selva
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 de juliol de 2014
Estats
Adjudicació (33 KB)
Data publicació a la web: 22 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 2e2a0691c71a83fc6e6bb1d64903dd1eab5f7d37
Anunci formalització (99 KB)
Data publicació a la web: 30 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 9ea700124509b910a2c788a68a8e22524822ee95