Contracte d'obra, pavimentació asfàltica de camins rurals i urbans del TM de Selva
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
30 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
Plec clàusules administratives (280 KB)
Data publicació a la web: 30 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 93bc5a1c1422afa3e30513d1162f69c71dc55ead
Projecte (6.57 MB)
Data publicació a la web: 30 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 98aad02be0963d7e48da70f8f339134041704d53