Contracte d'obres del Projecte Integrat d'adequació del Centre Social Ca Ses Monges a CEIP mitjançant negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
12 d'agost de 2016
Data publicació a la web:
12 d'agost de 2016
Arxius adjunts:
2 Formalització del contracte (176 KB)
Data publicació a la web: 6 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 5e79e468b027c1acb979f43136581857becf964e
1 Plec de clàusules administratives contracte d'obres Projecte integrat adequació del centre social Ca Ses Monges a CEIP (302 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 6280a4b701df8e210ff4395fbc8a617e69bc2cad