Contracte subministrament vehicle elèctric negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
7 de novembre de 2016
Data publicació a la web:
3 de novembre de 2016
Arxius adjunts:
Anunci de formalització del contracte de subministrament de vehicle elèctric. (194 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: cd4316a04c968252602d07403d941763f6388a64
Plecs de clàusules administratives (254 KB)
Data publicació a la web: 3 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 3bd32e309199293fb5346e686f641717aa27e372
Resolució aprovació inicial (91 KB)
Data publicació a la web: 3 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6a77f92131be217fb77ee0ba9977fa2a2705b5b2