Contracte mitx, preferentment d'obra, del "Projecte de reforma i modernització de l'enllumenat públic de Biniamar"
Número d'expedient:
49-2/2016
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
7 de febrer de 2017
Data publicació a la web:
19 de gener de 2017
Arxius adjunts:
10. Anunci d'adjudicació (91 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: cbf6dfac50742a1731dcfae80a82b0beab5e5c39
9. Acta de la Mesa de Contractació d'elevar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte (493 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 685023aa90c00081698bcb56b468cebc1684d3e7
8. Acta de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre número 2 (1.59 MB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: e4d51978387610796a160c43fc6b3ce347ea2f9c
7. Anunci obertura del sobre núm. 2 "Oferta econòmica" del Projecte de Reforma i Modernització de l'Enllumenat Públic de Biniamar. (127 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2017
Tendrà lloc el proper dilluns, 6 de març a les 12.30 hores a la sala de plens de l'Ajuntament.
Emprenta digital SHA1: 4f85906ba5597eb8f6f77b07ad26fb5c1928d5d3
6. Acta de constitució de la Mesa de Contractació, qualificació de la documentació administrativa i convocatòria contractistes dia 17 de febrer a les 9.30 h per a l'obertura del sobre 3 Proposició tècnica. (427 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: bb81f36a1d8511f1a2f0441e6baa52fcb0f95e3d
5 Rectificació errada material, termini presentació proposicions 13 dies hàbils (117 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 061d8d03a0f4684e6bca161fb7350d636b494f5a
4 Rectificació errada material, termini presentació proposicions 13 dies hàbils (153 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: d616757baaed6f325386a1a9b0680b619e8b993c
3 Plec prescripcions tècniques (projecte) (4.90 MB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 6233e7fe91af5c37962d8e2234fc1a3fc9913ad4
2 Plec de clàusules administratives particulars (353 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 779a1b967a594f6f0e1d2b997f5e1a223f84d0a6
1 Anunci BOIB 19 de gener de 2017 (141 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 4c0c81e2d2beaa83b37787decdea642363bd339a