Contracte subministrament camió amb grua
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de gener de 2018
Data publicació a la web:
9 de gener de 2018
Arxius adjunts:
9 Formalització del contracte de subministrament de camió amb grua (129 KB)
Data publicació a la web: 16 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 95ff20ce4da06d11ce2eff39057bb5d39d22df89
8 Anunci del resutat de l'adjudicació del contracte de subministrament de camió amb grua (478 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 83fa90ba0c209313114db3424c15a335cbd0e655
7 Acta mesa contractació per la qual s'eleva a Òrgan de Contractació (Junta Goven Local) la proposta d'ajudicació (659 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 8ce67f685db3f4035d5934f6c110a6ce87585f83
6 Acta mesa contractació d'obertura sobre núm. 2 de proposta econòmica (510 KB)
Data publicació a la web: 21 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 0046ffea7d8b9d2f3c636334682f66aab4fb836e
5 Acta mesa contractació d'obertura sobre núm. 3 de proposta tècnica (397 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: b834039e1d674a9e64d37b6a2df0a0352bee9e59
4 Acta de constitució de la mesa de contractació i qualif. de la documentació admtiva. (404 KB)
Data publicació a la web: 7 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 4ba05642383d8da863aea77acfa8ed3ac1a10e7e
3 Plec prescripcions tècniques (107 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 2879faf2d3d92795c10870d5a2775bcf5952d2ad
2 Plec de clàusules administratives particulars (333 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: bab9d500355944a492d5968d71022032a519449b
1 Anunci BOIB 9 de gener de 2018 (151 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 8388fad7f2aeb3b5ce6fe7c7c42c4604b20de82b