Contracte subministrament vehicle agranadora
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de gener de 2018
Data publicació a la web:
9 de gener de 2018
Arxius adjunts:
6 Acta mesa contractació d'obertura sobre núm. 3 de proposta tècnica (403 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: d16288bf00ce24eeb219bb602cb45284e8be74ea
5 Acta de constitució de la mesa de contractació i qualif. de la documentació admtiva 07-02-2018. (386 KB)
Data publicació a la web: 7 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 8b7f14e18a1137a3c9b3a3883794308d3c8b66b3
4 Acta de constitució de la mesa de contractació i qualif. de la documentació admtiva 05-02-2018. (425 KB)
Data publicació a la web: 7 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: cf4cde850d37bc058a009f791250e68f286f95f0
3 Plec prescripcions tècniques (100 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: b6ec6665d911e45dec25a94e71f7099d56067f1b
2 Plec de clàusules administratives particulars (327 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 78612ef349179a8710690e5791d3026e5fe43799
1 Anunci BOIB 9 de gener de 2018 (149 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: d2afc66448c6cae17fe5eb509f18b1044080f3c1