Concurs d'una llicència de transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, taxi
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
19 de març de 2012
Arxius adjunts:
Publicació BOIB (14 KB)
Data publicació a la web: 10 de setembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 5a59c73fc7acbf59d568b8458b4d27841d31cf41
Plec de clàusules administratives (96 KB)
Data publicació a la web: 26 de juliol de 2012
Emprenta digital SHA1: f42269071f2dab6cb38b3dd88c90bb74106d0f5c