Festius 2018 del Municipi de Selva

Selva: 3 de maig i 10 d'agost

Caimari: 15 i 16 de novembre

Moscari: 26 de juliol i 15 de novembre

Biniamar: 17 de gener i 15 de novembre