RELACIÓ DE FIRES I FESTES 2016 DEL MUNICIPI DE SELVA

Selva: 3 de maig i 10 d'agost

Caimari: 17 i 18 de novembre

Moscari: 26 de juliol i 17 de novembre

Biniamar: 23 de setembre i 17 de novembre