Son Arnau

Casa Bisbal

Creu de Valella

El Telègraf Òptic

Fonts de Camarata i Valella

Església de Sant Llorenç

Ermita de Crist Rei