APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER PER INCUMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ 2014
En la intervenció d'aquest ajuntament s'exposa al públic, a efectes informatius, el Pla Econòmic-Financer per incumpliment de la Regla de Despesa en la liquidació 2014, aprovat per l'ajuntament en Ple en la sessió ordinària de dia 20 de juliol de 2015.

Plaç d'exposició: 15 dies hàbils a partir del dia següent de la data d'inserció d'aquest anunci en el BOIB.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços