BÚSTIES RURALS
BÚSTIES RURALS

L’Ajuntament de Selva està estudiant la possibilitat d’instal·lar bateries de bústies rurals a diferents indrets del municipi per tal que les persones que viuen a disseminats puguin disposar d’una bústia de correu on el carter dipositi la correspondència.

Per tal de poder posar-ho en funcionament necessitam saber qui estaria interessat, per la qual cosa pregam que vos poseu en contacte amb l’Ajuntament de Selva (971515006) per poder elaborar una llista.

RURAL MAILBOX

The Town hall of Selva is studying the possibility of installing rural mailboxes in some parts of the term, so that people who lives in the country can have a mailbox where the postman deposites correspondence.

In order to begin the process we need to know who would be interested, so we would ask you to contact the Town hall of Selva (971515006) to compile a list.

BUZONES RURALES

El Ayuntamiento de Selva está estudiando la posibilidad de instalar baterías de buzones rurales en diferentes puntos del municipio para que las personas que viven en las zonas rústicas puedan disponer de un buzón de correo donde el cartero deposite la correspondencia.

Para poder ponerlo en funcionamiento necesitamos saber quien estaría interesado, por lo que les rogamos se pongan en contacto con el Ayuntamiento (971515006) para elaborar un listado.
Bookmark and Share