CREACIÓ DE LA JUNTA GESTORA DE LA FUTURA AASS D'EMPRESARIS DE SELVA
Ahir dia 30 d'octubre es va crear la Junta Gestora del que serà la futura Associació d'Empresaris del municipi de Selva (Biniamar, Binibona, Caimari, Moscari i Selva).
Amb aquesta iniciativa es pretén juntar esforços per potenciar el teixit empresarial de tot el municipi, implicant a tots els sectors tant comercials, serveis, hosteleria, indústria i turisme.

A partir d'ara la Junta Gestora durà a terme totes les gestions per formalitzar legalment aquesta associació, així com convidar a tots els empresaris del municipi a formar part de la mateixa.
Bookmark and Share