L'AJUNTAMENT DE SELVA ADQUIREIX EL CONVENT DE LES GERMANES FRANCISCANES DE MOSCARI
L'Ajuntament de Selva adquireix el Convent de les Germanes Franciscanes de Moscari una vegada arribat a un acord amb la propietat.

El Convent té una extensió total de 2.770 m2, dels quals hi ha 416 m2 construïts i 52 m2 de terrasses i es troba ubicat al carrer principal del poble, just al centre del mateix.

El preu d'adquisició s'ha fixat en 300.000 euros. L'Ajuntament de Selva tenia previst fa anys aquesta adquisició per la qual cosa disposa de pressupost propi provinent dels doblers del fons de cooperació municipal del Govern de les Illes Balears. L'adquisició no suposa cap endeutament per l'Ajuntament.

Amb la incorporació del convent al patrimoni municipal es satisfan plenament dels necessitats d'immobles per a la prestació de serveis al poble de Moscari. Per la seva ubicació -al mig del poble-, per les seves característiques i la seva extensió compleix els requisits que com a edifici públic de prestació de serveis requereix: administratius, socials i culturals. Amb l'adquisició l'Ajuntament garanteix la preservació arquitectònica i el caràcter de l'edifici com a valor patrimonial.

L'acte de signatura de l'escriptura tendrà lloc avui dimarts, 6 de maig a les 13.00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Selva, on davant notari signaran l'escriptura Sor Maria Soledat Camps Gomila, en representació de la Congregació de Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia i el Sr. Joan Rotger Seguí, Batle de Selva.


Bookmark and Share