FESTES LOCALS DEL MUNICIPI ANY 2018
Selva: 3 de maig "Festa i Fira de la Creu" 10 d'agost "Sant Llorenç"

Caimari: 15 de novembre "Dijous Bo" 16 de novembre

Moscari: 26 de juliol "Festes de Santa Anna" 15 de novembre "Dijous Bo"

Biniamar: 17 de gener "Sant Antoni" 15 de novembre "Dijous Bo"


Bookmark and Share