L'Ajuntament de Selva cerca familiars d'una víctima de la guerra civil
L'Ajuntament de Selva s'ha assabentat que el dia 16 d'agost de 1936 va ser enterrat al cementeri de Valldemossa el cos d'ANDREU SASTRE FERRAGUT.

Les dades de què disposam és que aquest senyor va néixer a Selva el 14 de març de 1889, fill de Benito i Maria, de professió torner, casat amb Antònia Vicenç Coll i amb una filla anomenada MARIA SASTRE VICENÇ.

Va ser afusellat el dia 14 d'agost de 1936 prop del portell de Son Puig, a baix de l’Estret, al quilòmetre 14,2 de la carretera de Palma.

Hauria pogut ubicar la seva residència a dos possibles domicilis de Palma: un, al carrer Dos de maig, (el Terreno); i l'altre, a la plaça de Cort, 5, 3r, 2a en el moment en què l’assassinaren.

Per tot això feim una crida a qui pugui donar-nos informació de l'existència d'algun familiar.
Bookmark and Share