OBERTURA DEL REFUGI DE LA COMUNA DE CAIMARI
A partir del proper mes de novembre, després d'uns mesos de reforma, el refugi de la Comuna de Caimari obrirà les seves portes.

Les reserves es faran utilitzant la "Full sol·licitud refugi" que es troba a l'apartat "documentació municipal" de la pàgina web de l'Ajuntament de Selva (www.ajselva.net) i es remetrà a l'ajuntament bé per correu electrònic (refugi@ajselva.net), per fax (971875269) o personalment, de 8 a 13 hores en els dies indicats en el següent calendari:

Els dies 27 i 28 d'octubre de 2014 es podran fer reserves pels mesos de novembre i desembre.

Els dies 1 i 2 de desembre de 2014 es podran fer reserves pels mesos de gener i febrer de 2015.

Els dies 2 i 3 de febrer de 2015 es podran fer reserves pels mesos de març i abril.

Els dies 1 i 2 d'abril de 2015 es podran fer reserves pels mesos de maig i juny.

Els dies 1 i 2 de juny de 2015 es podran fer reserves pels mesos de juliol i agost.

Els dies 3 i 4 d'agost de 2015 es podran fer reserves pels mesos de setembre i octubre.

Els dies 1 i 2 d'octubre de 2015 es podran fer reserves pels mesos de novembre i desembre.

Per a més informació, contactin amb l'ajuntament en el 971 51 50 06.
Bookmark and Share