REFORMA CIRCULATÒRIA A CAIMARI
Per tal de fer una proposta inicial de reforma circulatòria al nucli urbà de Caimari s’inicia un període de consulta als veïnats i veïnades.

Rebreu a les vostres cases una còpia del full de consulta que s’adjunta. Podeu fer entrega de la vostra proposta i demanar còpies d’aquest full a la Casa del Poble de Caimari, a l’ajuntament de Selva o descarregar-lo a la plana web municipal. També en podeu fer una foto i enviar-la a l’adreça info@ajselva.net o via whatsapp al número 647612942 (No serà considerada cap proposta anònima).

El termini de lliurament de propostes finalitzarà dia 28 de febrer. S’en farà un estudi per part dels serveis tècnics municipals d’on sortirà una proposta de reforma que serà sotmesa a exposició pública i debat.

Vos animam a fer-nos arribar la vostra opinió.

Moltes gràcies.
Bookmark and Share

Documentos de descarga y enlaces