TALA DEL "POLL NEGRE" DEL PEDRISSOS DEL PLA DE SA FONT
BAN EL BATLE DE SELVA FA SABER:

Que el proper dimecres, dia 15 d'octubre de 2014 s'iniciaran els treballs de tala completa de l'arbre situat als pedrissos del Pla de sa Font de Camarata. L'arbre presenta multitud de patologies i està afectat per fongs així com també manifesta un risc de caiguda que podria ocasionar danys personals i materials.

Aquest arbre és un “poll negre” (populus nigra) i la intenció de l'Ajuntament és sembrar-ne un altre de la mateixa família.

Generacions de selvatgins i selvatgines, camaraters i camareteres han crescut a l'ombre d'aquest arbre però la seva retirada és inevitable.

Selva, a 14 d'octubre de 2014 El Batle. Signat: Joan Rotger Seguí.
Bookmark and Share