Centre Sanitari de Selva
 Centre Sanitari de Selva
Str. Cirers, 31
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Telefon: 971-515651
Fax: 971-515193
TELÈFON CITA PRÈVIA: 902 079 079

Horari Dr. Kunibert Bauzá

Dilluns i dijous: de 09:30 a 10:30 i de 12:00 a 12:30
Dimecres: de 12:00 a 13:15 i de 15:30 a 17:00
Dimarts i divendres: de 09:45 a 10:30 i de 12:00 a 12:30

Horari Infermer Sr. Gabriel Salas

Dilluns: de 09:40 a 10:55 i de 12:00 a 12:40
Dimarts: de 09:30 a 10:55 i de 12:00 a 12:40
Dimecres: de 09:30 a 11:50 i de 14:30 a 16:50
Dijous: de 08:30 a 10:55 i de 12:00 a 13:05
Divendres: de 09:30 a 10:55 i de 12:00 a 12:40

Sintrom: dilluns, de 09:00 a 09:30

Analítiques: dimarts i divendres, de 08:00 a 08:30