Centre Sanitari de Biniamar
 Centre Sanitari de Biniamar
St. Pare Francesc Bonafé, 6
07369 Selva
(Biniamar)
 Contacte
Phone number: 971-514852
TELÈFON CITA PRÈVIA 902 079 079

Horari Doctora

Dilluns i dijous, de 08:30 a 10:00

Horari Infermera

Dilluns, de 08:55 a 09:55
Dijous, de 09:00 a 10:30

Sintrom: dilluns, de 08:30 a 08:45

Analítiques: dijous, de 08:05 a 08:55