DELEGATS DE BATLIA

Delegat a Caimari

Antoni Daniel Frontera Borrueco

  • Telèfon:971515006
  • E-mail:afrontera@ajselva.net
  • Adreça:Plaça Major, 1 07313 Selva.

Delegada a Biniamar

Esperanza Montiel Lopez

  • Telèfon:971515006
  • E-mail:emontiel@ajselva.net
  • Adreça:Plaça Major, 1 07313 Selva.

Delegada a Moscari

Joan Ramon López

  • Telèfon:971515006
  • Adreça:Plaça Major, 1 07313 Selva.