Suche Zentren

Unitat Tipo
Nom

Centres de treball

 • Centre Sanitari de Moscari
  Str. Espanya, 7 - Telefon: 971-515276

  TELÈFON CITA PRÈVIA: 902 079 079

  Horari Doctora

  Dimarts: de 09:00 a 10:00
  Divendres: de 12:00 a 13:30

  Horari Infermera

  Dilluns, de 11:15 a 11:30
  Dimarts, de 09:00 a 10:00
  Divendres, de 12:00 a 13:20

  Sintrom: dilluns, de 11:00 a 11:10

  Analítiques: dimarts, de 08:05 a 08:55

 • Centre Sanitari de Selva
  Str. Cirers, 31 - Telefon: 971-515651

  TELÈFON CITA PRÈVIA: 902 079 079

  Horari Dr. Kunibert Bauzá

  Dilluns i dijous: de 09:30 a 10:30 i de 12:00 a 12:30
  Dimecres: de 12:00 a 13:15 i de 15:30 a 17:00
  Dimarts i divendres: de 09:45 a 10:30 i de 12:00 a 12:30

  Horari Infermer Sr. Gabriel Salas

  Dilluns: de 09:40 a 10:55 i de 12:00 a 12:40
  Dimarts: de 09:30 a 10:55 i de 12:00 a 12:40
  Dimecres: de 09:30 a 11:50 i de 14:30 a 16:50
  Dijous: de 08:30 a 10:55 i de 12:00 a 13:05
  Divendres: de 09:30 a 10:55 i de 12:00 a 12:40

  Sintrom: dilluns, de 09:00 a 09:30

  Analítiques: dimarts i divendres, de 08:00 a 08:30

 • Escola Pública Es Putxet
  Str. Escoles, 14 - Telefon: 971515043

 • Escola Pública Es Torrentet
  Str. Selva, 17 - Telefon: 971514728

 • Escola Pública Ses Roques
  Str. Lluna, 14 - Telefon: 971515653