Batlia
 Ajuntament de Selva
Plaça Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Telèfon: 971-515006
Email: registre@ajselva.net
Fax: 971-875269
 Responsable de l'àrea
Sr. Pere Seguí Caimari
Batle
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom