Delegat de Caimari
 Ajuntament de Selva
Plaça Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Telèfon: 971-515006
Fax: 971-875269
 Responsable de l'àrea
Sr. Pere Seguí Caimari
Delegat de Batlia
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom