Comptabilitat
 Ajuntament de Selva
Plaça Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Telèfon: 971-515006
Email: recaptacio@ajselva.net
Fax: 971-875269
Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores
 Responsable de l'àrea
Sr. Simó Bonafé Rios
Responsable
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom