Policia Local
 Ajuntament de Selva
Plaça Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Email: policia@ajselva.net
Fax: 971-875269
Mòbil: 619900112
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom