Serveis Jurídics
 Ajuntament de Selva
Platz Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Telefon: 971-515006
Email: ajuntament@ajselva.net
Fax: 971-875269
Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores
 Responsable de l'àrea
Dame Bartomeu Fiol Obrador
Tècnic Administració General
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom