Batlia
 Ajuntament de Selva
Square Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Phone number: 971-515006
Email: registre@ajselva.net
Fax: 971-875269
 Responsable de l'àrea
Mr. Pere Seguí Caimari
The mayor
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom