Jutjat de Pau
 Ajuntament de Selva
Square Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Phone number: 971-515006
Email: registre@ajselva.net
Fax: 971-875269
Schedule: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores
 Responsable de l'àrea
Mrs. Rosa Maria Alba Grau
Responsable
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom