Serveis Generals
 Ajuntament de Selva
Square Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Responsable de l'àrea
Mrs. Rosa Maria Alba Grau
Administratiu
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom