Grup Municipal PSOE
 Ajuntament de Selva
Square Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacte
Phone number: 971-515006
Fax: 971-875269
 Responsable de l'àrea
Mrs. Joana Maria Coll Vidal
Portaveu
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom