Delegat de Moscari
 Ajuntament de Selva
Plaza Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacto
Teléfono: 971-515006
Fax: 971-875269
 Responsable del área
Sr. Rafel Gelabert Tortella
Delegat de Batlia
Buscador de personas
Unidad
Cargo
Nombre