Comptabilitat
 Ajuntament de Selva
Plaza Plaça Major, 1
07313 Selva
(Selva)
 Contacto
Teléfono: 971-515006
Email: recaptacio@ajselva.net
Fax: 971-875269
Horario: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores
 Responsable del área
Sr. Simó Bonafé Rios
Responsable
Buscador de personas
Unidad
Cargo
Nombre