2019.- Convocatòria plaça arquitecte/a, funcionari de carrera