06 Anunci dels resultats de la fase oposició, fase concurs i entrevista


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/borsi-de-treball-cap-de-serveis-de-manteniment/06-anunci-dels-resultats-de-la