00.2 Memòria descriptiva i justificativa del catàleg


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/01-cataleg-normativa-memoria-i-annexos/002-memoria-descriptiva-i-justificativa