07 Acta de constitució del Tribunal i de realització de la primera prova de la fase d'oposició


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-placa-arquitectea-funcionari-de-carrera/07-acta-de-constitucio