08 Convocatòria dels aspirants aptes per a realitzar la segona prova de la fase d'oposició; 8 agost a les 9:30 hores


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-placa-arquitectea-funcionari-de-carrera/08-convocatoria-dels