12 Acta tribunal revisions i alegacions 2na prova fase oposicons I INICI TERMINI PRESENTACIÓ MÈRITS.


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-placa-arquitectea-funcionari-de-carrera/12-acta-tribunal