Petició de celebració de commemoració COVID19

En aplicació de la nova normativa anunciada pel govern de l’Espanya que regula l’estat d’alarma, el Comitè de Seguiment Local del Covid-19, ha informat que a partir del proper diumenge dia 26 d’abril, hi haurà la possibilitat de què Protecció Civil i Policia Local, puguin assistir a les famílies i persones que sol·licitin la celebració de l’esdeveniment commemoratiu i/o aniversari. També es possible la commemoració en caràcter retroactiu d’aniversaris.

Documents

Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/instancies/peticio-de-celebracio-de-commemoracio-covid19