Aprovació OF preu públic del servei d'escoletes municipals

09-Juny-2021

El Ple de 8 de juny de 2021 va aprovar provisionalment l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic del servei d'escoletes municipals. Una vegada que es publiqui al BOIB els interessats tendran 30 dies hàbils per presentar al·legaciosn o reclamacions.