Autorització i homologació de l'Escoleta Infantil Antoni Pons de MOSCARI

29-Novembre-2022

L'Ajuntament de Selva instà l'autorització i homologació de l'Escoleta Infantil Antoni Pons de MOSCARI, resolució que s'ha adoptat avui de forma favorable pel Consell de Govern. Així, després de les millores duites a terme en les instal·lacions per un valor de 70.000 euros (banys, climatització, accessibilitat, xarxa elèctrica...) les famílies ja podran accedir a les ajudes de gratuïtat d'hores lectives.