Comunicat sobre la problemàtica creada pel deficient servei de recollida de residus

09-Agost-2022

L'Ajuntament informa del comunicat fet per la Mancomunitat des Raiguer sobre la problemàtica creada pel deficient servei de recollida de residus que du a terme la nova adjudicatària, l'empresa PREZERO, que ha comunicat una rescissió del contracte de mutu acord. L'Ajuntament lamenta profundament aquesta situació, que perjudica greument els drets dels veïnats, a la vegada que gestiona davant la Mancomunitat una solució al problema.

Comunicat sobre la problemàtica creada pel deficient servei de recollida de residus