Conveni de col·laboració amb l'Institut Balear de l'Energia per crear una comunitat energètica d'autoconsum compartit

01-Desembre-2022

L'Ajuntament ha impulsat la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Balear de l'Energia per crear una comunitat energètica d'autoconsum compartit de la que es podran beneficiar -en una primera fase- 64 habitatges i 8 empreses, que podran veure reduïda la factura de l'electricitat. Els interessats es podran inscriure des del dia 1 al dia 31 de desembre de 2022, prioritzant els domicilis vulnerables. L'Ajuntament i l'IBE han presentat els projectes als veïnats del Municipi, havent-se ja iniciades les obres. Els destinataris que es trobin dintre d'un radi d'un km d'on es trobaran instal·lades les plaques compliran així amb el requisit de distància màxima a comptar des del Pavelló Municipal de Ses Comes i el Col·legi Es Putxet de Selva. Els usuaris beneficiats pagaran el kW a preu de cost i de quilòmetre zero. La selecció dels particulars i de les empreses beneficiàries es durà a terme per criteris de vulnerabilitat i amb la col·laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament. Els edificis on s'instal·laran ses plaques són el Pavelló de Ses Comes que sumarà una potència de 55 kW i el del Col·legi Es Putxet de Selva, amb una potència de 25 kW. A part dels consums particulars, també abastirà a consums municipals. Aquesta obra evitarà l'emissió d'un total de 92,7 tones de CO₂, any. L'empresa adjudicatària és Eycon Instalaciones S.L. per un import de 107.216, 29 euros, més IVA. Els convenis amb els particulars es fan per un any, prorrogables fins a quatre anys. Així mateix, l’Ajuntament ja té enllestit el Projecte per Ses Deveres per Caimari, i està treballant per fer-ho extensible a Moscari i Biniamar.