El Consell de Mallorca, a petició de l'Ajuntament, segueix amb les mesures de pacificació de les nostres travessies

07-Maig-2021
Després de la instal·lació de radars pedagògics a Biniamar i Caimari, s'està senyalitzant la velocitat màxima a Selva, una iniciativa que ha de tenir continuïtat a Moscari.

Aquestes mesures permetran una millor coexistència i més seguretat de vehicles a motor, bicicletes i peatons.