Escola nova de Caimari

22-Novembre-2021

L'Ajuntament ha registrat el projecte de construcció de l'escola nova de Caimari, amb un pressupost de 3.291.000 euros, redactat per l'IBISEC.
Una vegada sigui revisat pels tècnics municipals, es durà a terme una reunió informativa amb la Comissió de Seguiment i es donarà tota la informació pública.