Estudis tècnics pel projecte de reforma integral de la Plaça Major de Caimari

12-Setembre-2022

L'Ajuntament continua amb els estudis tècnics pel projecte de reforma integral de la Plaça Major de Caimari baix els criteris de sostenibilitat, circularitat i accessibilitat. El depòsit existent a la plaça és objecte d'especial estudi per la seva possible reutilització. El dipòsit fa 900 m³ i es poden emmagatzemar 600 m³.