HORARIS DE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE SES DEVERES

23-Setembre-2021

L'Ajuntament amplia el servei horari al Punt Verd de Ses Deveres i s'estén a cada dia de la setmana, conforme el nou horari. Aquesta millora del servei es dura a terme amb l'entitat Es Garrover, una entitat social que fa feina per la integració de persones amb trastorns de salut mental.

HORARIS DE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE SES DEVERES