L'Ajuntament informa dels serveis sanitaris que es dispensaran des dels Centres Sanitaris del Municipi

23-Abril-2021
Fa mesos que l'Ajuntament ha estat en contacte amb els equips directius dels centres de salut d'Es Blanquer i de So Na Monda d'Inca per recuperar l'assistència metge propera.

La nova distribució territorial ha fet que SELVA, CAIMARI, MOSCARI i BINIBONA quedin adscrits al centre de So Na Monda, i després de plantejar les necessitats s'hagi establert aquest servei. També l'ajuntament ha col·laborat fent obres de millora al centre sanitari que ha fet possible crear les dues línies. L'ajuntament fa públic l'agraïment a l'equip directiu de So Na Monda per l'atenció que ens han oferit.

Per contra, BINIAMAR queda adscrit al centre de salut d'Es Blanquer. A pesar de totes les gestions i protestes fetes davant l'equip directiu d'Es Blanquer, NO han estat ateses les peticions d'augmentar més hores i dies de servei de metge i infermer presencial. Per aquest motiu, l'ajuntament mostra total DESACORD amb el reduït horari que es disposa a Biniamar i farà esforços per la seva reconsideració.

L'Ajuntament agraïx i reconeix als professionals sanitaris la seva atenció pels serveis donats al llarg d'aquesta pandèmia.